Utsatt för brott

Att bli utsatt för ett brott är ofta traumatiskt och skrämmande och en del brottsoffer kan behöva stöd för att kunna hantera rättsprocessen. Rättsväsendet har en skyldighet att på olika sätt stödja den som utsatts för brott.

Under förundersökningen (brottsutredningen) ska åklagaren både ta hänsyn till sådant som talar för och till sådant som talar emot den misstänkte. Åklagaren måste således vara opartisk och objektiv.

Samtidigt som åklagaren ska vara objektiv har brottsoffret ibland önskemål om stöd från åklagaren. Detta kan ibland vara svårt att förena. Men det kan inte anses strida mot kravet på objektivitet att en åklagare lämnar information av allmän karaktär, t.ex. berättar hur en rättegång går till. Åklagaren får däremot inte t.ex. diskutera med brottsoffret vad denne bör säga under förhöret i domstolen.

Information på andra språk

   
   
   
 فارسی   Persiska
عربية Arabiska
English Engelska
Français Franska
Deutsch Tyska
Español Spanska
Türkçe Turkiska

Русский язык

Ryska