Misstänkt

När ett brott har begåtts utreds det av en förundersökningsledare. Det är förundersökningsledaren som avgör om en person är misstänkt för brottet.

Offentlig försvarare

Som misstänkt har man i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare. Det kan man få redan under förundersökningen eller till en eventuell rättegång.

Man har rätt till offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om man riskerar annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

Om man vill ha en offentlig försvarare under förundersökningen ska man ta kontakt med åklagaren, som är förundersökningsledare vid grövre brott.

Åklagaren väcker frågan hos domstolen. Det är sedan domstolen som fattar beslut om offentlig försvarare. Om åtal redan är väckt kan man vända sig direkt till domstolen för att få en offentlig försvarare under rättegången.

Vid rättegången avgör domstolen hur stor del av kostnaden för försvararen som den misstänkte själv ska betala.

Slutdelgivning

När förundersökningen är färdig får den som misstänks för brottet information om detta. Den misstänkte har rätt att ta del av allt material och om han eller hon vill att polisen ska utföra fler utredningsåtgärder, till exempel förhöra fler vittnen, kan han eller hon begära det.

Förundersökningsledaren beslutar om dessa åtgärder ska utföras. Om man är oense kan domstolen pröva frågan.