Anhörig

Som anhörig till en ung person som utsatts för brott eller som är misstänkt för ett brott kan det vara bra att veta att det finns speciella regler för unga brottsoffer och misstänkta.

I Sverige blir man straffmyndig vid 15 års ålder. Om den misstänkte är under 15 år kan brottet ändå utredas, men ärendet går inte alltid till domstol och huvudansvaret för vad som kommer att hända ligger hos de sociala myndigheterna.

För den som är mellan 15 och 17 år, "ungdom" i rättsväsendets ögon, gäller särskilda regler.

Brottsoffer

Ärendet ska handläggas snabbt om offret för ett brott är under 18 år och brottet har riktats mot offrets liv, hälsa, frihet eller frid. Ett ungt brottsoffer kan få ett målsägandebiträde som stöd under rättegången.

UngdomarMisstänkt

Det är viktigt med en snabb reaktion från samhället så att kopplingen mellan brott och påföljd blir tydlig. Därför krävs särskilt snabb handläggning av ärendet om en ungdom är misstänkt för brottet.

Även ungdomar kan bli frihetsberövade, dvs. anhållna eller häktade. Detta sker endast då det  gäller allvarlig brottslighet.

Det är vanligt att ungdomar får åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande, men om åtal väcks och det blir rättegång underrättas eller kallas vårdnadshavare till huvudförhandlingen i domstolen. Den som misstänks har större rätt än vuxna att få en offentlig försvarare.

För ungdom som misstänks för brott gäller särskilda påföljder. Den 1 januari 2007 infördes (efter ett riksdagsbeslut) nya påföljder för ungdomar. En av dessa är ungdomsvård  som är ett åtgärdsprogram från socialtjänsten. En annan påföljd för ungdomar är ungdomstjänst som kan jämföras med den samhällstjänst som vuxna kan dömas till. Har man gjort sig skyldig till riktigt allvarlig brottslighet kan man dömas till sluten ungdomsvård i max fyra år.

 

Foto: Pressens bild