Dokument

I vår dokumentsamling kan du navigera dig fram till dokument av olika kategorier genom att först välja en kategori i vänstermenyn och sedan klicka på de olika katalogerna.

Via sökfunktionen kan du också söka direkt i dokumentsamlingen.

Du har tillgång till alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Om du vill få tag på ett speciellt ärende kan du ringa eller besöka oss. Vet du att handlingen eller ärendet hör till en speciell åklagarkammare kan du vända dig direkt till den kammaren, annars kan du kontakta registratorskontoret på huvudkontoret.

 

Bra att veta

  • Utlämnande av handlingar per e-post

    Med hänsyn till personuppgiftslagens krav om behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser kan Åklagarmyndigheten enbart lämna ut uppgifter eller handlingar ur förundersökningar per e-post till de myndigheter som Åklagarmyndigheten kommunicerar med via SGSI (Swedish Government Security Intranet).

    Åklagarmyndigheten kan inte lämna ut sådana uppgifter till andra per e-post. Det går dock bra att beställa en papperskopia. Kostnaden för det framgår här i högerspalten.

  • Tidigare nyhetsbrev inom miljöområdet

    Utgivningen av Åklagarmyndighetens nyhetsbrev inom miljöområdet har upphört. De gamla dokumenten är inte sökbara på webbplatsen.

 

 

Avgifter för papperskopior av dokument

1-9 sidor Gratis
10 sidor 50 kronor
Mer än 10 sidor 50 kronor + 2 kronor per sida


Förutom avgifterna ovan kan kostnad för porto och postförskottsavgift m.m. tillkomma.