ÅFS 2006:12 Handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare

Föreskriften beskriver hur handläggningen ska gå till när åklagare, domare och vissa andra offentliga befattningshavare misstänks för brott.