Jurisdiktion och åtalstillstånd

Handboken behandlar frågor om jurisdiktion och åtalstillstånd. Att jurisdiktion föreligger innebär att svensk domstol är behörig att döma över ett brott. För brott begångna utomlands krävs som huvudregel åtalstillstånd. Syftet med handboken är att vara ett stöd och en vägledning i åklagarens operativa arbete i dessa ärenden.

Rättsavdelningen, internationella enheten, 2008