Jobb

Det finns cirka 900 åklagare på 32 allmänna åklagarkammare över hela landet. Förutom de allmänna kamrarna finns tre internationella åklagarkammare och en nationell avdelning för de riksenheter som har nationellt ansvar samt tre utvecklingscentrum.

På Ekobrottsmyndigheten finns ytterligare cirka 85 åklagare. De flesta åklagare arbetar med alla slags brott, men det finns också en mängd specialister och det ges stora möjligheter att välja sin egen väg och successivt utveckla sig i yrket. Rättsväsendet följer samhällsutvecklingen och nya specialistområden skapas kontinuerligt.

Inom Åklagarmyndigheten finns också cirka 450 administratörer. De stödjer åklagarna med bland annat ärenderegistrering. På huvudkontoret i Stockholm finns dessutom olika specialistfunktioner för till exempel ekonomi, statistik och information.

Åklagarväsendet har ett omfattande utbildningsprogram för alla anställda.

Personal inom Åklagarmyndigheten