Media

Åklagarmyndighetens verksamhet uppmärksammas ofta i media. Myndigheten strävar efter öppenhet så långt det är möjligt med hänsyn till brottsutredning och sekretess.

Presstjänst 

Du som är journalist är välkommen att vända dig till Åklagarmyndighetens informationsavdelning, i första hand på telefonnumret till vår presstjänst.

Presstjänstens telefonnummer:

010-562 50 20

Presstjänsten är tillgänglig även utanför kontorstid
 
Förmedling av kontaktuppgifter till enskilda åklagare sker i regel bara under kontorstid.

Efter kontorstid svarar presstjänsten enbart på frågor av akut karaktär.

För frågor om statistik, se nedan.

Statistik

Ekonomiavdelningens statistiker kan svara på frågor om statistik.
Tel. 010-562 51 35 alternativt på e-post statistik@aklagare.se.

Övergripande frågor om olika brottstyper

På tre platser i landet finns Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. De bedriver metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och har den samlade övergripande kunskapen om olika brottstyper. Utvecklingscentrumen kan också hjälpa till att tolka statistik.

På utvecklingscentrumens sida under "Kontakt" beskrivs deras olika ansvarsområden.

Specifika lokala ärenden

Det är i allmänhet bara den åklagare som ansvarar för ett visst ärende som kan svara på frågor om det ärendet. För lokala ärenden, kontakta därför närmaste åklagarkammare.

Skicka e-post till Åklagarmyndigheten

Varje åklagarkammare har en central e-postbrevlåda som bevakas under dagtid, du hittar adressen på respektive åklagarkammares kontaktsida som du når genom länken i högerspalten. Enskilda medarbetare når du också säkrast via den centrala e-postadressen, ange till vem meddelandet riktar sig, gärna i ärenderaden.