Samlad information om Assangeärendet

I vänsterspalten finns dels en länk till en kronologi som ger en snabb introduktion till ärendet, dels svar på vanliga frågor.

För närvarande är ärendet under behandling i England då svensk åklagare har begärt att Julian Assange ska överlämnas till Sverige.

Förundersökningsledare och ansvarig åklagare är överåklagare Marianne Ny.


Förundersökningen mot Assange har lagts ned i vissa delar

Överåklagare Marianne Ny har den 13 augusti 2015 lagt ned förundersökningen mot Julian Assange när det gäller misstankarna om sexuellt ofredande och olaga tvång. Skälet är att gärningarna preskriberas.

En brottsmisstanke om våldtäkt, mindre grovt brott, preskriberas den 17 augusti 2020. Förundersökningen fortsätter i den delen. Bevisläget är oförändrat och möjligheterna att driva utredningen framåt genom förhör med den misstänkte är ännu inte uttömda.


Rättslig hjälp för att möjliggöra förhör

För att möjliggöra ett förhör på Ecuadors ambassad ansökte åklagarna om rättslig hjälp från enheten för brottmålsärenden och rättsligt samarbete (BIRS) på Justitiedepartementet. Framställan expedierades den 1 juni 2015.

Inom EU sker kommunikationen direkt mellan respektive lands motsvarande åklagarväsende eller domstolar. Med länder utanför EU behandlas ärenden via centralmyndigheter för rättslig hjälp i brottmål. I Sverige är Justitiedepartementet centralmyndighet.