Grunder för överklagande m.m. i mål angående människohandel

2012-10-26

Riksåklagaren har gett in grunderna för överklagandet samt skälen för prövningstillstånd till högsta domstolen (HD) i ett mål där två personer åtalats för människohandel. De misstänkta friades i hovrätten.

Målet består i att de åtalade rekryterat en underårig serbisk flicka som "hustru" åt sin psykiskt handikappade son.

Mer information
Ordförklaring

Överklagande (länk)