Frågor och svar

Här finns frågor om åklagarens arbete, om påföljder och skadestånd, om utbildning med mera. 

Följ länkarna nedan eller gå in direkt under de olika rubrikerna i vänsterpalten. Du kan också prova att söka med sökfunktionen längst upp på sidan.

Allmänt om åklagare och åklagarrollen

Varför har ni inte kontaktuppgifter till enskilda åklagare på webbplatsen?

Vad innebär begreppet ”lagföring”?

Är det någon skillnad mellan en vanlig åklagare och en kammaråklagare?

Vad är det för skillnad mellan riksåklagare, överåklagare, chefsåklagare och kammaråklagare?

Vilken utbildning har åklagare?

Brottsoffer

Vad finns det för stöd för brottsoffer?

Har anhöriga till brottsoffer några särskilda rättigheter?

Brottsutredningen

Vad är en åtalsunderlåtelse?

Hur länge kan man sitta anhållen?

Vad har man för rättigheter när man är anhållen?

Jag vill inte gå till polisen. Kan jag anmäla ett brott till åklagare i stället?

Vad är det för skillnad mellan gripande, anhållande och häktning?

Varför skriver åklagaren av vissa mål?

Kan jag få uppskov med att betala strafföreläggandet? Vad händer om jag inte betalar?

Hur tar jag reda på vem som handlägger mitt ärende? Polis eller åklagare?

Jag har tagit tillbaka min anmälan om brott, ändå fortsätter åklagaren att driva utredningen. Varför?

Hur länge kan åklagaren behålla saker som har tagits i beslag?

Kontakt

Varför har ni inte kontaktuppgifter till enskilda åklagare på webbplatsen?

Rättegången

Vilka olika typer av böter finns det?

Vad är målsägande för något?

Vem beslutar om åklagaren ska överklaga en dom?

Vem ansvarar för ordningen i rättssalen?

Jag var vittne till ett brott och har berättat allt jag såg för polisen. Nu är jag kallad till rättegången, varför?

Jag vet att ett vittne i en rättegång har ljugit. Vad gör jag?

Skadestånd

Kan jag få skadestånd för att jag har blivit felbehandlad av rättsväsendet? Hur gör jag då?

Hur får man ett utdömt skadestånd utbetalt?

Vad kan man få skadestånd för, vilka belopp handlar det om?

Statistik

Vad är det för skillnad på brottsmisstankar och misstänkta personer?

Kan man jämföra Åklagarmyndighetens statistik med Brottsförebyggande rådets?

Vad innebär begreppet ”lagföring”?

Strafföreläggande

Jag erkänner brottet, vad händer nu?

Vad innebär ett strafföreläggande?

Hur svarar jag på strafföreläggandet?

Vad händer om jag inte vill godkänna strafföreläggandet?

Vad händer efter ett godkännande? När måste jag betala?

Hur är böterna beräknade?

Avgift till Brottsoffermyndigheten, vad är det?

Jag kan inte betala hela beloppet på en gång. Går det att dela upp betalningen?

Varför ska jag betala kostnad för blodprov/urinprov?

Påverkas mitt körkortsinnehav av ett strafföreläggande?

Polisen tog mitt körkort när jag stoppades. När får jag tillbaka det?

Vem ansvarar för belastningsregistret? Vem kan titta i det?

Hur länge finns uppgiften om strafföreläggande med i belastningsregistret?

Kommer mitt brott och strafföreläggande hamna i registren?
Vilka myndigheter får veta att jag begått ett brott och blivit straffad?

Läs mer

Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel.

Hitta rätt myndighet (länk)