Varför har ni inte kontaktuppgifter till enskilda åklagare på webbplatsen?

Fråga:

Varför har ni inte kontaktuppgifter till enskilda åklagare på webbplatsen?

Svar:

Du kan alltid söka en enskild åklagare via växelnumret. Om den du söker inte är på kammaren för tillfället får du besked om när han eller hon är tillbaka och du kan också lämna ett meddelande. Ofta kan någon av åklagaradministratörerna på åklagarkammaren svara på din fråga. Det är i första hand av arbetsmiljöskäl som direktnumren inte finns med. E-postadresser till personal på Åklagarmyndigheten skrivs: fornamn.efternamn @aklagare.se.