Hur länge kan man sitta anhållen?

Fråga:

Hur länge kan man sitta anhållen?

Svar:

Senast klockan 12 tredje dagen efter anhållandet måste åklagaren fatta sitt beslut, antingen släpps du fri eller så begärs du häktad. Om du anhålls klockan 14 på en måndag ska beslutet fattas senast klockan tolv på torsdag i samma vecka.