Hur tar jag reda på vem som handlägger mitt ärende? Polis eller åklagare?

Fråga:

Hur tar jag reda på vem som handlägger mitt ärende? Polis eller åklagare?

Svar:

Ring polisen i det län där brottet begicks. De kan tala om vem som är handläggare.