Sök

Klicka på kartan för att få en översikt över de arbetsplatser inom Åklagarmyndigheten som finns i respektive län. Du får upp en lista över de arbetsplatser som är verksamma i det aktuella länet. Letar du endast efter åklagarkammare, välj detta i den nedre rutan (klicka på sök).

Du kan även skriva namnet på en kommun i sökrutan för att få reda på till vilken åklagarkammare en viss kommun tillhör.

 

Åklagarmyndigheten ger inte juridisk rådgivning
Ärenden om misstänkta brott ska avgöras i domstol och därför kan inte myndigheten lämna besked om hur en rättsregel bör tillämpas i enskilda fall.

 

Expeditionstider
Kamrarnas expeditionstider är i regel vardagar kl 9-12 och 13-15.
Observera att expeditionstiden kan vara förkortad dag före helgdag.