Kontakt

Klicka på kartan för att få en översikt över de arbetsplatser inom Åklagarmyndigheten som finns i respektive län. Du får upp en lista över de arbetsplatser som är verksamma i det aktuella länet. Letar du endast efter åklagarkammare, välj detta i den nedre rutan (klicka på sök).

Du kan även skriva namnet på en kommun i sökrutan för att få reda på till vilken åklagarkammare en viss kommun tillhör.

 

Åklagarmyndigheten ger inte juridisk rådgivning
Ärenden om misstänkta brott ska avgöras i domstol och därför kan inte myndigheten lämna besked om hur en rättsregel bör tillämpas i enskilda fall.

 

Expeditionstider
Kamrarnas expeditionstider är i regel vardagar kl 9-12 och 13-15.
Observera att expeditionstiden kan vara förkortad dag före helgdag.

Halland Skåne Blekinge Kronobergs län Gotland Kalmar län Jönköpings län Västra Götaland Östergätland Sädermanland Värmland Örebro län Stockholms län Västmanland Uppsala län Dalarna Gävleborgs län Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten