Helsingborg

Åklagarkammaren i Helsingborg i Skåne handlägger brott som begåtts i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommuner. Kammaren arbetar mot Helsingborgs och Lunds tingsrätter.

På kammaren arbetar ett antal kammaråklagare och administratörer. Här finns dessutom specialistkompetens med inriktning på bl.a. smugglingsbrott, ungdomsbrott och grova våldsbrott. Kammarens arbete leds av kammarchefen.


Postadress
Box 840
251 08   Helsingborg


Besöksadress
Södergatan 11 D


Expeditionstider Kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag


Telefon 010-562 68 70
Telefontider Kl. 08.30–16.00 varje helgfri måndag – fredag
Fax 042-21 54 05
E-post registrator.ak-helsingborg@aklagare.se


Kontaktpersoner
Chefsåklagare/kammarchef Eva-Marie Persson
Vice chefsåklagare/kammarchef Thomas Elofsson
Chefsadministratör Anne Lazukic
Vice chefsadministratör Monica Perez


Vägbeskrivning

Kammarens lokaler är belägna i närheten av Helsingborgs tingsrätt i södra delen av Helsingborg i Skåne.

Länk till karta på Eniro (nytt fönster)

Brev och e-post

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och är skyldig att registrera alla allmänna handlingar som kommer in till myndigheten.

Detta innebär att alla brev, inklusive e-post och fax, registreras i myndighetens diarium. Därefter, oftast samma dag, vidarebefordrar registrator ärendet till rätt person (handläggare) vid Åklagarmyndigheten.