Linköping

Åklagarkammaren i Linköping handlägger brott som begåtts i Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, Åtvidaberg, Motala, Vadstena, Mjölby och Linköpings kommuner. Kammaren arbetar mot tingsrätten i Linköping.

På kammaren arbetar ett antal kammaråklagare och administratörer. Kammarens arbete leds av kammarchefen.


Postadress
Box 367
581 03   Linköping


Besöksadress
Brigadgatan 13


Expeditionstider Kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag


Telefon 010-562 58 00
Telefontider Kl. 08.30–16.00 varje helgfri måndag – fredag
Fax 010-562 58 42
E-post registrator.ak-linkoping@aklagare.se


Kontaktpersoner
Chefsåklagare/kammarchef Anna Carlsson Lundh
Vice chefsåklagare Eva Nemec Nordh
Chefsadministratör Ingela ÖhrlingVägbeskrivning
Brev och e-post

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och är skyldig att registrera alla allmänna handlingar som kommer in till myndigheten.

Detta innebär att alla brev, inklusive e-post och fax, registreras i myndighetens diarium. Därefter, oftast samma dag, vidarebefordrar registrator ärendet till rätt person (handläggare) vid Åklagarmyndigheten.