Östersund

Åklagarkammaren i Östersund handlägger brott som begåtts i Ragunda, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre, Berg, Härjedalen och Östersunds kommuner. Kammaren arbetar mot tingsrätten Östersund.

På kammaren arbetar ett antal kammaråklagare och administratörer. Här finns dessutom specialistkompetens med inriktning på bl.a. miljöbrott och mängdbrott. Kammarens arbete leds av kammarchefen. 

Postadress
Box 488
831 26   Östersund


Besöksadress
Fyrvallavägen 4


Expeditionstider Kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag


Telefon 010-562 64 50 (Trafikmål, telefon: 010-562 64 58)
Telefontider Kl. 08.30–16.00 varje helgfri måndag – fredag.
Fax 063-51 12 99
E-post registrator.ak-ostersund@aklagare.se
Registrator trafikmål: registrator.ak-ostersund-trafik@aklagare.se


Kontaktpersoner
Tf chefsåklagare/kammarchef Stefan Ekeroth
Vice chefsåklagare/kammarchef Eva Lena Rimér
Chefsadministratör Anders JanssonVägbeskrivning
Brev och e-post

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och är skyldig att registrera alla allmänna handlingar som kommer in till myndigheten.

Detta innebär att alla brev, inklusive e-post och fax, registreras i myndighetens diarium. Därefter, oftast samma dag, vidarebefordrar registrator ärendet till rätt person (handläggare) vid Åklagarmyndigheten.