Uppsala

Åklagarkammaren i Uppsala handlägger brott som begåtts i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Håbo, Enköping och Heby kommuner.

Kammaren arbetar mot Uppsala tingsrätt.

På kammaren arbetar ett antal kammaråklagare och administratörer. På åklagarkammaren i Uppsala finns dessutom specialiståklagare med olika inriktningar – grova brott, narkotika, it-brottslighet, ungdomsbrottslighet, familjevåld, mängdbrottslighet. Kammarens arbete leds av en chefsåklagare (kammarchef).


Postadress
Box 1424
751 44  Uppsala


Besöksadress
Svartbäcksgatan 49


Expeditionstider Kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag


Telefon 010-562 67 60
Telefontider Kl. 08.30–16.00 varje helgfri måndag – fredag.
Fax 010-562 67 70
E-post registrator.ak-uppsala@aklagare.se


Kontaktpersoner
Chefsåklagare/kammarchef Gunilla Strömblad
Vice chefsåklagare/kammarchef Magnus Berggren
Chefsadministratör Ann-Louise SundénVägbeskrivning
Brev och e-post

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och är skyldig att registrera alla allmänna handlingar som kommer in till myndigheten.

Detta innebär att alla brev, inklusive e-post och fax, registreras i myndighetens diarium. Därefter, oftast samma dag, vidarebefordrar registrator ärendet till rätt person (handläggare) vid Åklagarmyndigheten