Om webbplatsen

Du har kommit till Åklagarmyndighetens webbplats.

Ansvar för webbplatsen

Webbplatsen utformas av informationsavdelningen på Åklagarmyndigheten. Ansvarig är informationsdirektör Karin Rosander.

Citera oss gärna men ange källa. Bilderna på webbplatsen är skyddade av upphovsätten.

Har du synpunkter eller frågor angående webbplatsen? Kontakta webbredaktionen på Åklagarmyndigheten.

Tillgänglighet och navigering

Åklagarmyndigheten har strävat efter att bygga webbplatsen enligt riktlinjerna om 24-timmarsmyndigheten som i allra högsta grad inkluderar en 24-timmarswebb. Vår målsättning är att så många användare som möjligt, oberoende av egenskaper och förmågor, ska kunna söka och läsa information samt enkelt och effektivt kunna interagera via webbplatsen. Har du synpunkter, kontakta webbredaktionen.

Målgrupper

Webbplatsens prioriterade målgrupper är för närvarande allmänheten, massmedia och potentiella medarbetare.

Offentlighetsprincipen

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att om du skickar en förfrågan till oss blir det en allmän offentlig handling. Läs mer under Offentlighetsprincipen.

Integritet

Personuppgiftslagen (PuL) värnar den personliga integriteten och innebär att personlig och privat information inte ska behandlas eller delges andra utan individens vetskap eller samtycke.

Åklagarmyndigheten vidarebefordrar ingen personlig information som lämnats via webbplatsen. Undantag kan ske om Åklagarmyndigheten är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt.

Prenumeration via e-post

Vid e-postprenumeration sparas prenumerantens e-postadress för att möjliggöra utskick.

Länkar

Länkar till andra webbplatser öppnas i ett nytt fönster, det gäller även pdf-dokument.

Länkningspolicy

Det går bra att länka till aklagare.se, men tänk på att:

  • länken till www.aklagare.se ska vara angiven på ett neutralt sätt.
  • inte använda Åklagarmyndighetens logotyp för att länka till vår webbplats. Genom det undviks eventuell tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad. 
  • länka så att Åklagarmyndighetens webbplats inte placeras inom ramarna (framesets) för en annan webbplats.

Anpassning av text

Du kan själv välja hur texten på sidan ska visas genom att ändra storlek, teckensnitt, radavstånd och kontrast mellan text och bakgrund. Klicka på "Anpassa" längst upp till höger på varje sida.

Andra språk och lättläst

Delar av webbplatsens information finns översatt till lättläst svenska och till engelska. Några delar är också översatta till finska, nordsamiska och till tornedalsfinska.