Åklagarmyndighetens

Ungdomar och brott

I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15 år.
Det betyder att man bara kan dömas till straff om man har fyllt 15 år.
Är du yngre än 15 år och har gjort ett brott tar de sociala myndigheterna hand om dig.

Domstolarna i Sverige ser på brottslingar mellan 15 och 18 år som unga personer och ända upp till att du fyller 21 år tänker de på dig som en ung person. Det betyder att de inte vill ge lika stränga straff som om du vore vuxen, det vill säga äldre än 21 år.

Brott mot unga personer

Är du under 18 år och har råkat ut för ett brott som är riktat mot ditt liv, hälsa, frihet eller frid, börjar myndigheterna att arbeta med brottet så fort som möjligt.

Du kan också få ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet hjälper dig under rättegången. Han eller hon kan förklara för dig vad som händer under rättegången och även tala istället för dig om du inte vill tala.

Om den misstänkte är ungdom

Är du en ung person som är misstänkt för ett brott ska brottet redas ut så fort som möjligt.

I så kallade ungdomsmål beslutar åklagare ofta om åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande. Då blir det aldrig någon rättegång.

Blir det däremot rättegång ber man dina föräldrar eller någon annan som är din vårdnadshavare att komma till rättegången. En ungdom har större rätt än vuxna att få en offentlig försvarare, det vill säga en försvarsadvokat.

Straff för ungdomar

De särskilda straff som bara finns för ungdomar kallas ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. Ungdomar kan också få samma straff som vuxna, till exempel böter och fängelse. När vi talar om straff kallar vi det påföljd.