Career

Service Last replydate State
Senior åklagare 02 March 2021 Södermanland
Senior åklagare 02 March 2021 Skåne
Senior åklagare, vikariat 02 March 2021 Norrbotten
Åklagarrevisor 02 March 2021 Södermanland
Åklagarrevisor 02 March 2021 Gävleborg
Kammaråklagare, seniora åklagare 02 March 2021 Östergötland
Åklagaraspirant 03 March 2021 Västra Götaland
Chefsåklagare/Kammarchef 02 March 2021 Skåne
Kammaråklagare 05 March 2021 Skåne
Kammaråklagare 05 March 2021 Stockholm
Kammaråklagare 05 March 2021 Gävleborg
Kammaråklagare 05 March 2021 Norrbotten
Kammaråklagare 05 March 2021 Jämtland
Åklagaraspirant 05 March 2021 Södermanland
Åklagaraspirant 05 March 2021 Kalmar
Chefsadministratör 08 March 2021 Dalarna
Chefsadministratör 10 March 2021 Uppsala
Analytiker/statistiker 11 March 2021 Stockholm
Statistiker, vikariat 11 March 2021 Stockholm
Vice chefsadministratör 11 March 2021 Stockholm
Upphandlare 19 March 2021 Stockholm
Åklagare till åklagarpoolen för internationella insatser 31 December 2021 Stockholm