Åklagarmyndighetens

Specialistutbildning

Många åklagare blir så småningom specialiserade. Det finns till exempel miljöåklagare, åklagare som handlägger grova våldsbrott, narkotikamål, it-brott eller mål som rör ekonomisk brottslighet.

Hur blir man specialist?

Om man är kammaråklagare så kan man söka de specialisttjänster som annonseras ut internt. Det är sedan tjänsteförslagsrådet vid Åklagarmyndigheten som föreslår riksåklagaren vem som ska få en viss specialisttjänst.

De åklagare som har en specialisttjänst får genom utbildning de kunskaper och erfarenhetsutbyte som krävs för att kunna upprätthålla en hög kompetens inom sitt område. Specialistutbildningen anpassas till verksamhetens behov och till den kriminalpolitiska utvecklingen. 

Specialistutbildning ges i följande ämnesområden:

• Internationellt rättsligt samarbete

• Ekobrott

• Övergrepp mot barn

• Våld i nära relationer

• Narkotikabrottslighet

• Kvalificerad it-brottsutbildning

• Miljöbrott

• Polismål

• Korruptionsmål