Åklagarmyndigheten

Löner

År 2016
  • Åklagaraspirant 32 400 kr/mån
  • Assistentåklagare 34 300 kr/mån
  • Assistentåklagare (1 år) 36 000 kr/mån
  • Kammaråklagare (nyutnämnd) 40 700 kr/mån
  • Snittlönen för åklagaradministratörer är cirka 25 800 kr/mån

För övriga yrkesgrupper tillämpas individuell lönesättning. Lönerna gäller från den 1 april.