Åklagarmyndigheten

Löner

År 2016
  • Åklagaraspirant 32 400 kr/mån
  • Assistentåklagare 34 200 kr/mån
  • Assistentåklagare (1 år) 36 000 kr/mån
  • Kammaråklagare (nyutnämnd) 40 700 kr/mån

För övriga yrkesgrupper tillämpas individuell lönesättning.