Åklagarmyndighetens

Personalstatistik

Här presenteras en del av den tillgängliga personalstatistiken för Åklagarmyndigheten. Fler uppgifter finns i Åklagarmyndighetens årsredovisning (länk).

År Totalt antal anställda Varav åklagare Varav övriga yrkesgrupper
2018 1402

948

454
2017 1423

962

461
2016 1418

959

495
  • Andelen kvinnor totalt i åklagarorganisationen år 2018 var 67 procent och 33 procent var män.

  • Andelen kvinnliga chefer vid årsskiftet 2018/2019 var 64 procent (63 procent år 2017) och andelen manliga chefer 36 procent (37 procent år 2017).   

  • Andelen kvinnliga åklagare var år 2018 60 procent (61 procent under 2017) respektive manliga åklagare 40 procent (39 procent under 2017)  .

  • Medelåldern för åklagare år 2018 var 43 år, och för administrativ personal 44 år (oförändrad jämfört med 2017).