Åklagarmyndigheten

Personalstatistik

Här presenteras en del av den tillgängliga personalstatistiken för Åklagarmyndigheten. Fler uppgifter finns i Åklagarmyndighetens årsredovisning (se högerspalten). 

År Totalt antal anställda Varav åklagare Varav övriga yrkesgrupper
2013 1334

895

439
2014 1341

904

437

2015 1361

931

430

  • Andelen kvinnor totalt i åklagarorganisationen år 2015 var 67 procent och 33 procent var män  
  • Andelen kvinnliga chefer vid årsskiftet 2015/2016 var 62 procent (62 procent år 2014) och andelen manliga chefer 38 procent (38 procent år 2014).   
  • Andelen kvinnliga åklagare var år 2015  60 procent (59 procent under 2014) respektive manliga åklagare 40 procent (41 procent under 2014)  
  • Medelåldern för åklagare år 2015 var 47 år, och för administrativ personal 43 år.