Åklagarmyndighetens

Personalstatistik

Här presenteras en del av den tillgängliga personalstatistiken för Åklagarmyndigheten. Fler uppgifter finns i Åklagarmyndighetens årsredovisning 2017 (länk).

År Totalt antal anställda Varav åklagare Varav övriga yrkesgrupper
2017 1423

962

461
2016 1418

959

495
2015 1361

931

430

  • Andelen kvinnor totalt i åklagarorganisationen år 2017 var 60,7 procent och 39,3 procent var män  
  • Andelen kvinnliga chefer vid årsskiftet 2017/2018 var 63 procent (61 procent år 2016) och andelen manliga chefer 37 procent (39 procent år 2016).   
  • Andelen kvinnliga åklagare var år 2017  60,7 procent (60 procent under 2016) respektive manliga åklagare 49,3 procent (40 procent under 2016)  
  • Medelåldern för åklagare år 2017 var 43 år, och för administrativ personal 44 år.