Mångfaldsinspiratör – ser till att ord blir till handling

Sofia Bryngelsson är assistentåklagare på Boråskammaren sedan 2019. I höstas skulle en ny mångfaldsinspiratör utses och Sofia anmälde sitt intresse.

Enligt Åklagarmyndighetens likabehandlingsplan ska varje kammare eller motsvarande utse en mångfaldsinspiratör som ett led i att öka medvetenheten och kunskaperna om likabehandlingsfrågor. Att vara mångfaldsinspiratör innebär att utöver ordinarie arbetsuppgifter delta i arbetet med att främja mångfaldsarbetet.

– Jag är positivt överraskad att mångfaldsfrågan på Åklagarmyndigheten tas på så stort allvar. Det avsätts tid och resurser och det är viktigt för att kunna vara en bra arbetsgivare. På min kammare i Borås ges vi tid att arbeta med frågan löpande, säger Sofia Bryngelsson.

Nätverk för mångfaldsinspi​​​​ratörer​

Hon ingår i myndighetens nätverk för mångfaldsinspiratörer och de är i nuläget 50 stycken runt om i landet. Det är nätverksträffar två gånger om året och Sofia har hunnit vara med på en av dem.

– Att delta i nätverket ger kompetensutveckling. Vi delar erfarenheter och lär av varandra. På förra träffen använde vi oss av ett spel som syftade till attSofia Bryngelsson sätta igång diskussionen om hur vår arbetsmiljö ser ut och hur jag skulle vilja att den fungerar. Det är viktigt att kartlägga hur det ser ut för att vi ska kunna bli ännu bättre, säger Sofia.

Sofia arbetade tidigare i en stor statlig myndighet på heltid med utbildnings- och likabehandlingsfrågor och där jobbade man enligt henne "superbra" på alla nivåer i organisationen.

– Och, det gäller ju att enskilda medarbetare också vill jobba med frågorna. Det handlar dels om bemötandet mot varandra på kammaren, dels mot målsägande och de tilltalade i ärendena, säger hon och fortsätter:

– Det är också en ledarskapsfråga. Om du har en chef som tycker frågan är viktig så avspeglas det i hela verksamheten. Det krävs ett intresse högre upp för att arbetet ska tas på allvar, menar hon.

Frågorna ska vara levan​de

På frågan om vad hon förväntar sig för resultat av arbetet svarar Sofia att hon vill att frågorna ska vara levande.

– Min önskan är att arbetet införlivas i hela verksamheten. Att vi vågar rannsaka oss själva och får en "härlig" arbetsmiljö där ingen blir diskriminerad och att alla får möjlighet att vara sina bästa jag. Att det är jämställda löner och ett jämt föräldrauttag, svarar Sofia.

Även om hon är mycket nöjd med myndighetens mångfaldsarbete och det utrymme som det får ta säger hon att hon blev lite förvånad när hon förstod att bara 10 av de 50 inspiratörerna är män. 

– Jag ersatte till exempel en kvinnlig kollega som mångfaldsinspiratör, men tycker att det hade varit roligt om en man hade anmält sig istället, säger hon. 

I arbetsuppgiften ingår också att leda en övning på kammaren med samtliga medarbetare ungefär en gång om året. Det handlar om att gå igenom risker och fallgropar för att kunna undvika att falla i dem.

– Jag har flera idéer om vad vi ska göra, men det är covidtider så vi får se om de går att genomföra nu, säger Sofia.

Visselblåsarfunktion

Hon vill gärna lyfta fram myndighetens visselblåsarfunktion också.

– Jag tror inte det finns så stor kännedom om visselblåsarfunktionen på Åklagarmyndigheten men en sådan finns och den kan användas såväl internt som externt. Om du som anställd tvekar inför att lyfta saker med facket eller chefen så kan du kontakta visselblåsarfunktionen. Det är tillsynsavdelningen, som också ansvarar för myndighetens etiska riktlinjer, som är mottagare av sådana anmälningar, avslutar Sofia.