Åklagarmyndighetens

Ola Sjöstrand, kammarchef i Malmö

Ola

Hur kommer det sig att du började på Åklagarmyndigheten?

- Jag var inte säker på vad jag ville göra efter juristprogrammet, så när jag satt ting såg jag det lite som en trainee-utbildning där jag fick träffa advokater, domare och åklagare. Ganska snabbt insåg jag att jag har en personlighet som passar för åklagaryrket: man ska vara drivande och engagerad, kunna få avslut på grejor, och gilla att diskutera.

Hur har din utveckling på Åklagarmyndigheten sett ut?

- Jag har varit åklagare i drygt 20 år, varav sammanlagt 10 år som specialist och vice kammarchef på internationella åklagarkamrarna i Stockholm och Malmö. Jag blev chef för Malmö åklagarkammare för snart fem år sen.

Vad innebär din roll?

- Jag har det övergripande ansvaret för kammarens verksamhet, resultat, ekonomi och personal och ska se till att vi är organiserade på bästa sätt. Min uppgift är att styra och leda kammarens arbete i ett större perspektiv. Eftersom det är en stor arbetsplats med mycket personal har jag två vicechefer som jag har delegerat vissa arbetsuppgifter till, t.ex. medarbetarsamtal och schemaläggning.

Ola med kollegor- Arbetet är, som på alla åklagarkammare, helt händelsestyrt och det gäller att kunna ställa om sig och ändra sina planer. Som chef och ledare måste man kunna fatta beslut om t.ex. budget, men man måste också kunna jobba med människorna på arbetsplatsen, och få dem att växa och utvecklas.

- Som chef har man ett stort ansvar och det är bara chefen som kan fatta vissa beslut. Men så ska det vara eftersom ansvaret är synonymt med uppdraget. Det är också det som ger nerv till chefsjobbet, tycker jag, det hade inte varit roligt annars.

Berätta om hur du jobbar.

- Min närmaste medarbetare är kammarens chefsadministratör och vi har ett tätt samarbete. Även med de övriga i kammarens ledningsgrupp, dvs. vicecheferna och vice chefsadministratören har jag regelbundet möten. Jag träffar även de andra kammarcheferna i område Syd, vi diskuterar bl.a. hur vi ska samordna områdets resurser. Ibland kan en kammare behöva extra förstärkning om man har ett stort mordärende t.ex. Då kan andra arbetsplatser i området hjälpa till.

- Men det är inte bara stora möten i det här jobbet. Det är också många personalfrågor att hantera, man behöver stötta och coacha medarbetarna, och stämma av vad som händer i olika brottsutredningar. Vi diskuterar ärendena tillsammans men det är alltid den ansvarige åklagaren som fattar besluten i sin förundersökning.

- En stor utmaning på stora arbetsplatser är att få kommunikationen att fungera, så det jobbar jag en del med. Samma sak gäller arbetsmiljöarbetet.

Beskriv din arbetsplats!

- Här jobbar ungefär 65 personer, varav 45 åklagare och 20 personer med administrativa uppgifter. Det är en ung kammare, med många unga åklagare, vilket är roligt.

- Åklagarna är organiserade i fyra team; mängdbrott, allmänna teamet, brott i nära relation och ungdomsteamet. Det är god stämning på jobbet. Alla är inte likadana här och det skapar dynamik på arbetsplatsen. Vi trivs bra ihop, har after work en gång i månaden, friskvårdsdagar och andra aktiviteter ibland. Just nu planerar vi för årets julfest.

Ola Sjöstrand

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Jag har aldrig haft tråkigt på jobbet och så är det fortfarande. Det är så spännande, man befinner sig mitt i samhällsdebatten hela tiden. Varje kväll är det 2-3 inslag på nyheterna om åklagarärenden och att vara engagerad i samhället är nästan nödvändigt i det här jobbet.

- Sen tycker jag att det är roligt att arbeta med mitt ledarskap och utvecklas vidare. Att samtidigt utveckla andra gör det ännu mer stimulerande!