Åklagarområde Bergslagen

I Åklagarområde Bergslagen ingår följande åklagarkammare: Åklagarkammaren i Örebro, Åklagarkammaren i Falun och Åklagarkammaren i Karlstad.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 1634
701 16 Örebro

Besöksadress:
Järnvägsgatan 3, Örebro

Expeditionstider kl. 9-12 och 13-15 varje helgfri måndag – fredag

Kontaktpersoner:

Tf områdeschef/chefsåklagare Niklas Sannerholm
Kansliåklagare/kammaråklagare Martin Ek