Åklagarområde Mitt

I Åklagarområde Mitt ingår följande åklagarkammare: Åklagarkammaren i Uppsala, Åklagarkammaren i Västerås samt Åklagarkammaren i Gävle.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 1424
751 44 Uppsala

Besöksadress:
Svartbäcksgatan 49, Uppsala

Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag

 

Kontaktpersoner:

Områdeschef/överåklagare Eva Lundström
Kansliåklagare/kammaråklagare

Karin Koci