Åklagarmyndigheten logotype

Åklagarområde Nord

I Åklagarområde Nord ingår följande åklagarkammare: Åklagarkammaren i Umeå, Åklagarkammaren i Luleå med Åklagarkammaren i Östersund samt Åklagarkammaren i Sundsvall.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 488
831 26  Östersund

Besöksadress:
Fyrvallavägen 1 C, Östersund

Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag

 

Kontaktpersoner:

Områdeschef/chefsåklagare  Katarina Eriksson
Chefsadministratör Christina Kvist Poutiainen