Åklagarområde Öst

I Åklagarområde Öst ingår följande åklagarkammare: Åklagarkammaren i Linköping, Åklagarkammaren i Norrköping, Åklagarkammaren i Jönköping, Åklagarkammaren i Eskilstuna samt Åklagarkammaren i Nyköping.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 367
581 03  Linköping

Besöksadress:
Brigadgatan 13, Linköping

Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag

 

Kontaktpersoner: 

Tf. områdeschef/chefsåklagare Eva Lundström
Kansliåklagare/kammaråklagare

Karin Koci