Åklagarområde Syd

I Åklagarområde Syd ingår följande åklagarkammare: Malmö åklagarkammare, Södra Skånes åklagarkammare, Åklagarkammaren i Helsingborg, Åklagarkammaren i Kristianstad, Åklagarkammaren i Karlskrona, Åklagarkammaren i Kalmar samt Åklagarkammaren i Växjö.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Åklagarområde Syd
Box 21003
200 21 Malmö

Besöksadress:
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

Expeditionstider kl. 9-12 och 13-15 varje helgfri måndag – fredag


Kontaktpersoner:

Områdeschef/chefsåklagare Mats Palm
Kansliåklagare/kammaråklagare Johan Larsson