Åklagarmyndigheten logotype

Åklagarområde Väst

I Åklagarområde Väst ingår följande åklagarkammare: Göteborgs åklagarkammare, Åklagarkammaren i Skövde, Åklagarkammaren i Borås, Åklagarkammaren i Uddevalla samt Åklagarkammaren i Halmstad.

Områdeschefen har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 129
401 22 Göteborg

Besöksadress:
Ernst Fontells plats, Göteborg

Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag


Kontaktpersoner:

Områdeschef/chefsåklagare Niklas Sannerholm
Kansliåklagare/kammaråklagare Daniel Veivo Pettersson