Åklagarmyndighetens

Göteborgs åklagarkammare

Göteborgs åklagarkammare handlägger brott som begåtts i Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner. Kammaren arbetar mot Göteborgs tingsrätt.

Postadress:
Box 129
401 22  Göteborg

Besöksadress:
Ernst Fontells plats 15, Göteborg

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 70 00
  • Telefontider kl. 08.30–16.00 varje helgfri måndag – fredag
  • Fax 031-701 73 16
  • E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Chefsåklagare/kammarchef Mats Eriksson
Vice chefsåklagare/vice kammarchef Karl-Erik Esbo
Vice chefsåklagare/vice kammarchef Caroline Fransson
Chefsadministratör Charlott Persson
Vice chefsadministratör Cathrine Wallén
Vice chefsadministratör Julia Aslan