Åklagarmyndighetens

Åklagarkammaren i Gävle

Åklagarkammaren i Gävle handlägger brott som begåtts i Gävleborgs län. Kammaren arbetar mot tingsrätterna i Gävle och Hudiksvall, med tingsställe i Söderhamn.

Postadress:
Box 1014
801 34 Gävle

Besöksadress:
Polishuset, Södra Centralgatan 1, Gävle

  • Expeditionstider kl. 10-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 68 20
  • Telefontider kl. 08.30–16.00 varje helgfri måndag – fredag.
  • Fax 026-18 94 07
  • E-post registrator.ak-gavle@aklagare.se

 

Kontaktpersoner:

Chefsåklagare/kammarchef Ulf Back
Vice chefsåklagare/vice kammarchef Micael Dahlberg
Chefsadministratör  Malin Björnsson