Åklagarmyndigheten

Åklagarområde Nord

I Åklagarområde Nord ingår följande åklagarkammare: Åklagarkammaren i Umeå, Åklagarkammaren i Luleå med Lokal åklagare i Gällivare, Åklagarkammaren i Östersund samt Åklagarkammaren i Sundsvall.

Åklagarområdets kansli har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 488
831 26  Östersund

Besöksadress:
Fyrvallavägen 4, Östersund

Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag

  • Telefon 010-562 50 00
  • E-post registrator.nord@aklagare.se

 

Kontaktpersoner:

Områdeschef/chefsåklagare  Katarina Eriksson
Chefsadministratör  Christina Kvist Poutiainen