Åklagarmyndighetens

Åklagarområde Väst

I Åklagarområde Väst ingår följande åklagarkammare: Göteborgs åklagarkammare, Åklagarkammaren i Skövde, Åklagarkammaren i Borås, Åklagarkammaren i Uddevalla, Åklagarkammaren i Halmstad samt Internationella åklagarkammaren Göteborg.

Åklagarområdets kansli har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 129
401 22 Göteborg

Besöksadress:
Ernst Fontells plats, Göteborg

Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag

  • Telefon 010-562 70 00
  • E-post registrator.vast@aklagare.se


Kontaktpersoner:

Områdeschef/chefsåklagare Niklas Sannerholm
Kansliåklagare/kammaråklagare Lotta Nielsen