Åklagarmyndighetens

Utvecklingscentrum Göteborg

Utvecklingscentrum Göteborg har följande ansvarsområden: våldsbrott inklusive fridskränkning, ofredande och olaga hot, sexualbrott samt lagarna om könsstympning och kontaktförbud. Utvecklingscentrumet arbetar vidare med ärenden om kontaktförbud, människohandel, kriminaltekniska frågor, inklusive DNA, rättsintyg samt barnkonventionen. Utvecklingscentrum Göteborg handlägger dessutom brottsofferfrågor.

Postadress:
Box 128
401 21 Göteborg

Besöksadress:
Ernst Fontells plats 15, Göteborg

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 70 00
  • Fax 010-562 71 41
  • E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Överåklagare Mikael Björk
Vice överåklagare  Eva-Marie Persson
Åklagaradministratör Karina Laurén
Åklagaradministratör Ellen Jonsson