Åklagarmyndighetens

Utvecklingscentrum Malmö

Utvecklingscentrum Malmö ansvarar för verksamhet kring miljö- och arbetsmiljöbrott, hatbrott, tjänstefel, en stor del av de specialstraffrättsliga brotten såsom trafikbrott och vapenbrott samt frågor om straffprocess, hemliga tvångsmedel och mänskliga rättigheter.

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Utvecklingscentrum Malmö
Box 21003
200 21 Malmö

Besöksadress:
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 60 43
  • Fax 010-562 60 14
  • E-post [email protected]


Kontaktpersoner:

Överåklagare  Mats Svensson
Vice överåklagare Magnus Johansson
Åklagaradministratör Inger Steffert
Åklagaradministratör Helene Sörensson