Åklagarmyndighetens

Utvecklingscentrum Stockholm

Utvecklingscentrum Stockholm ansvarar för verksamhet kring förmögenhetsbrott, inklusive ekobrott, skattebrott och it-brott. Vidare arbetar man med verksamhet kring narkotika- och dopningsbrott, korruptionsbrott samt med generella påföljdsfrågor.

Postadress:
Box 1004
101 38 Stockholm

Besöksadress:
Kungsbron 21, Stockholm

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 54 19
  • E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Överåklagare  Thomas Häggström
Vice överåklagare Astrid Eklund
Vice överåklagare Peter Lundkvist
Åklagaradministratör Eva Schelin