Åklagarmyndigheten logotype

Utvecklingscentrum

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum är sedan 1 januari 2020 en enhet, men finns på tre platser i landet - Stockholm, Göteborg och Malmö. Kansliort är Stockholm. Utvecklingscentrums uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden. Rättslig uppföljning och tillsyn bedrivs också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av utvecklingscentrum

Postadress:
Box 1004
101 38 Stockholm

Besöksadress:
Kungsbron 21, plan 10, Stockholm

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 54 19
  • E-post registrator.utvecklingscentrum(a)aklagare.se

 

Stockholm

Kontaktuppgifter enligt ovan.

Kontaktpersoner:

Chef för utvecklingscentrum, överåklagare Lennart Guné
Vice överåklagare Astrid Eklund
Vice överåklagare Peter Lundkvist
Åklagaradministratör Eva Schelin

Göteborg

Besöksadress:

Ernst Fontells plats 15, Göteborg

  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 54 19

Kontaktpersoner:

Överåklagare Mikael Björk
Vice överåklagare Eva-Marie Persson
Åklagaradministratör Karina Laurén
Åklagaradministratör Ellen Jonsson

 

Malmö

Besöksadress:

Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 54 19

Kontaktpersoner:

Överåklagare Mats Svensson
Vice överåklagare Magnus Johansson
Åklagaradministratör Inger Steffert
Åklagaradministratör Helene Sörensson