Åklagarmyndighetens

Brott i andra länder

Brott behöver bekämpas överallt, inte bara i Sverige.

Många brott begås över landsgränserna.

För att kunna hjälpa varandra behöver länder samarbeta.

Svenska åklagare hjälper utländska åklagare.

Det kan till exempel handla om att förhöra personer som finns i Sverige eller hjälpa till att föra över misstänkta personer som finns i Sverige.

På samma sätt får svenska åklagare hjälp av utländska åklagare.

En del svenska åklagare är med i utvecklingsarbeten i till exempel Östeuropa och Afrika.