Åklagarmyndighetens

Brott i andra länder

Brott behöver bekämpas överallt, inte bara i Sverige. Många brott begås över landsgränserna. För att kunna hjälpa varandra behöver länder samarbeta.

Svenska åklagare hjälper utländska åklagare. Det kan till exempel handla om att förhöra personer som finns i Sverige eller hjälpa till att föra över misstänkta personer som finns i Sverige. På samma sätt får svenska åklagare hjälp av utländska åklagare.

En del svenska åklagare är med i utvecklingsarbeten i till exempel Östeuropa och Afrika.