Åklagarmyndighetens

Brott i andra länder

Brott behöver bekämpas överallt, inte bara i Sverige.
Många brott begås över landsgränserna.
För att kunna hjälpa varandra behöver länder samarbeta.

Svenska åklagare hjälper utländska åklagare.
Det kan till exempel handla om att förhöra personer
som finns i Sverige eller hjälpa till att föra över
misstänkta personer som finns i Sverige.
På samma sätt får svenska åklagare hjälp av
utländska åklagare.

En del svenska åklagare är med i utvecklingsarbeten
i till exempel Östeuropa och Afrika.


Gå tillbaka till startsidan för Lättläst