Åklagarmyndighetens

Åklagaren väcker åtal

Åklagaren är den som bestämmer om ett brott ska tas upp i en domstol. Det kallas för att åklagaren väcker åtal. Åklagaren är med under rättegången i domstolen.

Vad är anhållande och häktning?

För att kunna göra en bra utredning får åklagaren anhålla misstänkta personer.

Åklagaren bestämmer om en misstänkt ska anhållas. Om den misstänkte ska bli häktad bestäms av domstolen och då får den misstänkte fortsätta vara frihetsberövad Det finns noggranna regler om hur länge man får vara anhållen och häktad.

Slutdelgivning

När förundersökningen är klar får den som misstänks för brottet veta detta. Det kallas slutdelgivning.

Den misstänkte har rätt att få se all information från förundersökningen och ska få chans att säga vad han eller hon tycker om den.

Beslut om åtal

När förundersökningen är klar bestämmer åklagare om det ska bli en rättegång i domstol. Det kallas att åklagaren väcker åtal.

Bara en åklagare kan väcka åtal. Åklagaren har också åtalsplikt. Det betyder att åklagaren måste väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott.


Gå tillbaka till startsidan för Lättläst