Åklagarmyndighetens

Objektivitet

Åklagaren ska vara objektiv.

En åklagare ska alltid vara objektiv.

Det betyder att när åklagaren undersöker brottet
ska han eller hon inte tänka på om det hjälper
brottsoffret eller den som är misstänkt för brottet.
Åklagaren ska undersöka alla fakta om brottet
utan att bry sig om vem det är bra eller dåligt för.  

En åklagare ska inte stå på någons sida och får
inte ha någon som favorit.

Gå tillbaka till startsidan för Lättläst