Åklagarmyndighetens

Överklaga domen

Om man inte är nöjd med domen?

Både den åtalade och åklagaren kan överklaga en dom.
Man överklagar till hovrätten.
I hovrätten blir det en ny rättegång och en ny dom.

Om man inte är nöjd med hovrättens dom kan man
överklaga igen.
Då överklagar man till Högsta domstolen
men det är svårt att få sitt mål prövat av Högsta domstolen.
Det krävs ett särskilt tillstånd, ett så kallat prövningstillstånd.
Högsta domstolen ger prövningstillstånd väldigt sällan.
Riksåklagaren är den enda av åklagarna som får tala i
Högsta domstolen.

Resning

Efter en viss tid får man inte längre överklaga en dom.
Ett undantag från detta är resning. Resning betyder att man
tar upp fallet igen, fastän det är för sent att överklaga.

Man kan ansöka om resning om det kommit fram nya
uppgifter, till exempel nya bevis. Om man fick domen
i en tingsrätt ansöker man om resning i hovrätten.
Om man fick domen i hovrätten ansöker man om resning
i Högsta domstolen. Vill man ha resning av en dom från
hovrätten kan riksåklagaren ge hjälp

Svenska rättegångar är offentliga

Det vanliga i Sverige är att rättegångar också är offentliga.
Det betyder att vem som helst får sitta med och lyssna
på en rättegång.

Gå tillbaka till startsidan för Lättläst