Åklagarmyndighetens

Så här går en rättegång till

Vad händer i en rättegång?

Åklagaren är en viktig person i en rättegång.

Åklagaren ska bevisa att den åtalade är skyldig.

Men åklagaren måste vara objektiv och även ta upp sådant som kan hjälpa den misstänkte.

Åklagaren berättar vilket brott som har skett och hur brottet gått till. Det kallas sakframställan. Sakframställan är det som har kommit fram i förundersökningen.

Sedan lägger man fram bevisen. Man förhör bland annat den misstänkte, vittnen och brottsoffer.

I slutet av en rättegång har åklagaren en så kallad slutplädering. Det är en sammanfattning av vad åklagaren tycker ha kommit fram i rättegången.

Åklagaren ger också ett förslag på ett lämpligt straff för den åtalade.
Den misstänkte får också chans att säga något innan domstolen börjar sin diskussion. 

Domstolen avgör om den misstänkte är skyldig och vilket straff som ska ges.
Domstolens beslut heter dom.

Ibland får man veta domen direkt.

Ibland får man vänta längre innan domen kommer.

Gå tillbaka till startsidan för Lättläst