Åklagarmyndighetens

Rättegång

Vad händer i en rättegång?

Åklagaren är en viktig person i en rättegång.
Åklagaren ska bevisa att den åtalade är skyldig.

Men åklagaren måste vara objektiv och även
ta upp sådant som kan hjälpa den misstänkte.

Åklagaren berättar vilket brott som har skett
och hur brottet gått till.
Det kallas sakframställan. Sakframställan är
det som har kommit fram i förundersökningen.
Sedan lägger man fram bevisen. Man förhör
bland annat den misstänkte, vittnen och brottsoffer.

I slutet av en rättegång har åklagaren en så kallad
slutplädering. Det är en sammanfattning av vad
åklagaren tycker ha kommit fram i rättegången.
Åklagaren ger också ett förslag på ett lämpligt
straff för den åtalade.
Den misstänkte får också chans att säga något
innan domstolen börjar sin diskussion. 

Domstolen avgör om den misstänkte är
skyldig och vilket straff som ska ges.
Domstolens beslut heter dom.

Ibland får man veta domen direkt.
Ibland får man vänta längre innan domen kommer.

Gå tillbaka till startsidan för Lättläst