Åklagarmyndighetens

Strafföreläggande

Ibland blir det ingen rättegång.

Åklagaren kan låta bli att väcka åtal.

Då blir det ingen rättegång.

Åklagaren kan i stället besluta om strafföreläggande.
Då får den misstänkte skriva under ett papper på att han eller hon är skyldig till brottet.

Ofta får han eller hon då också böter.

Om den misstänkte inte vill skriva under ett strafföreläggande blir det rättegång istället.

Man får bara ge strafföreläggande vid mindre allvarliga brott som till exempel snatteri, stöld eller små trafikbrott.

Ibland beslutar åklagaren om åtalsunderlåtelse

Då blir det inte heller rättegång och inget straff döms ut men man antecknar brottet och vem som begått det.

Åtalsunderlåtelse ges i vissa fall, särskilt till unga personer under 18 år.

Om man är missnöjd med åklagarens beslut

Alla beslut som kommer från en åklagare går att överklaga.

Man överklagar till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Där tittar man på frågan igen.

Det kallas överprövning, men det är inte så vanligt att de ändrar på åklagarens beslut.

Gå tillbaka till startsidan för Lättläst