Åklagarmyndighetens

För dig som är misstänkt för brott

När ett brott har skett börjar polisen göra en förundersökning.

Under förundersökningen försöker polisen hitta en misstänkt till brottet, det vill säga den man tror har gjort brottet.

Blir du misstänkt för ett brott har du ibland rätt till en försvarsadvokat. Försvarsadvokaten kallas för offentlig försvarare.

Du kan få en offentlig försvarare redan under förundersökningen.

Den offentlige försvararen hjälper till med allt som rör ditt mål och sitter med under rättegången i domstolen. Är du misstänkt för ett allvarligt brott ska du alltid få en offentlig försvarare.

När förundersökningen är klar har den misstänkte rätt att få läsa allt som står skrivet om brottet i förundersökningen och säga vad han eller hon tycker innan åklagaren väcker åtal.

Den misstänkte kan be om att det ska skrivas ned fler uppgifter i förundersökningen.

Att väcka åtal betyder att åklagaren vill att brottet ska tas upp i en domstol.

Vill du ha en offentlig försvarare ska du tala med åklagaren. Om förundersökningen redan är färdig kan du tala med domstolen direkt. Det är domstolen som beslutar om du har rätt till en offentlig försvarare.