Åklagarmyndighetens

För dig som är vittne till brott

I Sverige har vi något som kallas allmän vittnesplikt. Det betyder att om du sett eller hört något om ett brott så måste du berätta om det, vittna.

Blir det rättegång måste du hjälpa att vittna. Men du behöver inte vittna mot någon du är nära släkt med, till exempel din fru, man, mamma, pappa eller syskon.

Polis och åklagare har rätt att förhöra personer. Det betyder att de får fråga om sådant som har med brottet att göra. Du kan bli förhörd om du till exempel varit i närheten av en brottsplats eller om du har hört något om ett brott senare.

Det är viktigt att du berättar allt du vet även om du inte tror att det har någon betydelse. För att kunna lösa ett brott är alla små tips viktiga.

Stöd till vittnen

Det kan kännas jobbigt att vara vittne i en rättegång. Om du är nervös och orolig kan du få stöd och hjälp. På många domstolar finns särskilda personer som kallas vittnesstöd.

Vittnesstöden tar hand om dem som ska vittna och svarar gärna på frågor. Om du vill veta mer kan du tala med den tingsrätt eller hovrätt där du ska vittna.