Åklagarmyndighetens

För dig som är brottsoffer

Att drabbas av ett brott är oftast hemskt. Ibland behöver man hjälp efteråt.

Du har alltid rätt att få hjälp om någon gjort dig illa genom ett brott. Här kan du läsa om vilken hjälp du har rätt till.

Du kan få hjälp med juridiken

I en rättegång kallar man brottsoffret för målsägande. Målsägande kan ibland ha rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en jurist som hjälper brottsoffret med juridiska frågor.

Målsägandebiträdet hjälper till under hela rättegången. Domstolen bestämmer om du har rätt till ett målsägandebiträde.

Du kan få skadestånd

En målsägande kan också ha rätt till skadestånd. Skadestånd är ekonomisk ersättning, alltså pengar. Finns det inget målsägandebiträde så säger åklagaren till i domstolen om skadestånd.

Brott mot barn

Brott mot barn är speciellt svåra att lösa. Det kan behövas många olika personer som tar hand om barnet till exempel polis, läkare och personer inom socialtjänsten.

Alla måste vara extra duktiga på att kunna prata med barn. Barn kan också få målsägandebiträde, precis som vuxna.

När brottsoffret är ett barn finns det regler som inte gäller för vuxna. Reglerna är till för att skydda barn.